Ακτινολογικό

Υπέρηχοι
Triplex
Μαγνητικός Τομογράφος
Αξονικός Τομογράφος

Περισσότερα

Καρδιολογικό

Υπέρηχοι - Doppler Καρδιάς
Test κοπώσεως
Δυναμικές μετρήσεις
Holter Ρυθμού Πιέσεως

περισσότερα...

Μικροβιολογικό

Αιματολογικός έλεγχος
Βιοχημικός έλεγχος
Καλλιέργεια διαφόρων υλικών

Περισσότερα...

© 2013 http://www.frontida-ygeias.gr  |  All rights reserved.
Ανάπτυξη, τεχνική υποστήριξη: 3wSolutions